ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศอำเภอสวี เรื่อง การยื่นแบบยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติในเขตพื้นที่ตามที่ประกาศ

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร เรื่อง ขอให้ผู้ประสงค์ทำการเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520

อ่านเพิ่มเติม »