มิถุนายน 2567

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่ายเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจารุณี-โชคดี หมู่ที่ 6 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม »