โครงการ ผู้สูงวัยห่างไกลโรค ชมรมผู้สูงอายุ ตำบลเขาค่าย

|

นายเจษฎา จำเริญนุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย พร้อมด้วยนายทวีศักดิ์ ชูประเสริฐ รองนายกฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการผู้สูงวัยห่างไกลโรค” ชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาค่าย ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2567 ณ ที่พักสงฆ์น้ำตกพระยืน จัดโดยงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย พร้อมทั้งนายกฯได้มอบเสื้อเหลือง ไว้เป็นที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 ตัว