โครงการรักป่าปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

|

” โครงการรักป่าปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ” ณ บริเวณช่องเขาคลุกคลัก โดยมี นายศิลปชัย เรือนสูง นายอำเภอสวี มาเป็นประธานในพิธี