โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

|

นายเจษฎา จำเริญนุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และ

ตำตรวจ คณะคุณครูและเด็กนักเรียน เจ้าหน้าที่ อปพร. อสม. เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ เพื่อแสดงออกถึงการรวมพลัง วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567