เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2567นายสุพล จุลใส (ลูกช้าง) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จ.ชุมพร และ นายวิชัย สุดสวาสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จ.ชุมพร ลงพื้นที่ ต.เขาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร

|

นายสุพล จุลใส (ลูกช้าง) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จ.ชุมพร และ นายวิชัย สุดสวาสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จ.ชุมพร ลงพื้นที่ ต.เขาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร พร้อมพบปะประชาชนในพื้นที่ เพื่อมาเป็นขวัญกำลังใจและรับฟังปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง โดยได้มีการสอบถามข้อมูล จากประชาชน ซึ่งปลูกทุเรียน และกำลังเผชิญกับปัญหา น้ำไม่พอใช้ทางการเกษตร จะแก้ไขให้โดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ นายเจษฎา จำเริญนุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย ได้ให้มีการจัดตั้ง เครื่องสูบน้ำบริเวณ ม.3 ต.เขาค่าย ซึ่งเป็นพื้นที่ ที่ยังมีแหล่งน้ำที่ให้ชาวบ้านมารับบริการได้อยู่ ตลอด 24 ชั่วโมง จำนวน 4 หัวจ่าย