สุดยอดผ้าจังหวัดชุมพร ปี 2567

|

นายเจษฎา จำเริญนุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ #บ้านประชาเสรี หมู่ที่ 11 ตำบลเขาค่าย ในการประกวด #สุดยอดผ้าจังหวัดชุมพร ปี 2567 ประเภทผ้าไหมมัดหมี่ นางกาวี สิงอุดม ผู้เข้าร่วมประกวด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในชื่อผลงาน ดอกพุทธรักษายาใจ ขอแสดงความยินดีกับบ้านประชาเสรีด้วยนะคะ