วันเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาค่าย

|

วันอังคาร ที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น.

นายเจษฎา จำเริญนุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย เป็นประธานในพิธีเปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาค่าย พร้อมคณะผู้บริหาร ชมรมผู้สูงอายุ และพี่น้องชาวตำบลเขาค่ายร่วมกันทำบุญตักบาตรในวันเปิดศูนย์