วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567

|

• วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2567

นายเจษฎา จำเริญนุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย ได้มอบหมายให้ รองทวีศักดิ์ ชูประเสริฐ เเละ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย เข้าร่วมพิธีถวายสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “ วันท้องถิ่นไทย ” ประจำปี 2567 ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร