ลงพื้นที่วัดขนาดป้ายและรั้ว อบต.เขาค่าย

|

นายเจษฎา จำเริญนุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย ทีมผู้บริหาร และ ผู้ช่วยวิศวกรโยธา ลงพื้นที่ วัดขนาดล้อมรอบอบต.เพื่อที่จะทำรั้ว และ ป้าย อบต.เขาค่าย