ประชาสัมพันธ์ โครงการธนาคารขยะ

|


วันพฤหัส ที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านถ้ำตาทอง หมู่ที่ 7
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย ร่วมมือกับผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต. ประชาชนหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านถ้ำตาทอง จัดทำโครงการธนาคารขยะ ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านถ้ำตาทอง หมู่ที่ 7
– โดยขอเชิญชวนประชาชนตำบลเขาค่ายสมัครสมาชิกธนาคารขยะ ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย
– ทำการรับซื้อขยะรีไซเคิล จำพวก เศษเหล็ก ขวด แก้ว กระเบื้อง กระดาษ พลาสติก อลูมิเนียม ทองแดง และวัสดุอื่นๆอีกมากมาย
จึงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลเขาค่าย นำขยะรีไซเคิลมาจำหน่าย ในวันพฤหัส ที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านถ้ำตาทอง หมู่ที่ 7