ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

|