ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยวิธีตกลงเจรจากัน ประจำปี พ.ศ.2565

|