ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย เรื่อง การอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2/2567

|