ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.27016 ซอยดอยพัฒนา 1 หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

|