ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.27002 สายสปก.ถ้ำตาทอง หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลเขาค่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

|