ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.27011 ซอยอนามัยนพเก้า หมู่ที่ 7 ตำบลเขาค่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

|