ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น3 ซอยขุนไกรเก่า หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

|