ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น3 ซอยช่องลม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

|