ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยการวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

|