ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2567

|