ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566

|