ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

|