ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชพ.ถ. 27009 สายรพช.เก่า หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 3

|