ประการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย เรื่องสรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566

|