กิจกรรม อนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น ตามโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร

|

กิจกรรม อนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น ตามโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทเฉลิมเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย จัดกิจกรรมโดยการนำเด็กศูนย์พัฒนาเล็กบ้านถ้ำตาทอง ปลูกพืชสมุนไพร เพื่อส่งเสริมให้เด็ก มีความรู้เรื่องพืชสมุนไพรไทยและสมุนไพรในท้องถิ่น รู้จักการนำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ และอนุรักษ์พืชพรรณสมุนไพรที่หายากแล้วในปัจจุบันในยังคงอยู่ เพื่อใช้ประโยชน์ได้ต่อไป