กิจกรรม ลอยกระทง ประเพณีไทย ณ วัดโรจน์ดำริ (คลองหินดำ)

|

วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566

นายเจษฎา จำเริญนุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย พร้อมกับคณะผู้บริหาร พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย ร่วมกิจกรรม ลอยกระทง ประเพณีไทย ณ วัดโรจน์ดำริ (คลองหินดำ) เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี สืบไป