การแข่งขันฟุตบอล อบจ.คัพ 2565

|

นายกเจษฎา จำเริญนุสิทธิ์ ร่วมให้กำลังใจนักกีฬา การแข่งขันนัดแรก อบต.เขาค่าย-ทต.นาโพธิ์พัฒนา วันที่ 24 ก.ค.65 การแข่งขันนัดสอง อบต.เขาค่าย-อบต.ปากคลอง วันที่ 29 ก.ค.65