การแข่งกีฬา ฟุตบอล อบจ. คัพ จังหวัดชุมพร ปี 2567

|

วันพุธ ที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.00 น. ขอเชิญพี่น้องชาวตำบลเขาค่าย ร่วมเชียร์กีฬา ฟุตบอล อบจ.คัพ ประจำปี 2567

ระหว่าง

 อบต.เขาค่าย พบกับ อบต.ทุ่งหลวง 

ณ สนามกีฬาอำเภอหลังสวน จ.ชุมพร