การเปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

|

เมื่ออังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายสมเดช ศรีรุ่งเรือง ประธานสภาองค์การบริหารส่นตำบลเขาค่าย เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมสภา สมัย ที่ ๑ 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย เรื่อง การเปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ๒๕๖๖

รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗